Viešieji pirkimai
1 Viešųjų pirkimų planas
2 Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
3 Viešųjų pirkimų ataskaitos AT-6
4 Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės