Pagrindinis > Naujienos > Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Zalvynė“
Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Zalvynė“
Parašė   
Trečiadienis, 01 Birželis 2016 14:04

Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Zalvynė“ vyksta nuo 2004 metų kasmet ir savo programos įvairove visuomet sudomina šalies folkloro ansamblius. Tai keturių renginių ciklas, apimantis keletą etnokultūros sričių - regioninę dainavimo, šokio, muzikavimo kultūrą, vaišingumo ir kulinarinio paveldo tradicijas, senąją ikikrikščioniškąją apeiginę kultūrą, kurią papildome prie Lūžų dubenuoto akmens, laisvą, geriausiai skambančią programą, kurią dalyviai atlieka trijų krašto bažnyčių šventoriuose, vietinėms bendruomenėms. Festivalyje vyksta nenutrūkstamas bendravimas, daug smagaus bruzdesio bei šokių.

Dalyviai turi atlikti ir keletą namų darbų. Šiais metais „Zalvynėje“ bus atkreipiamas dėmesys į šeimą, todėl kulinarinio paveldo ir vaišingumo tradicijų popietėje kalbėsim, dainuosim, aiškinsimės šeimynos prie stalo papročius, valgymo ir elgesio tradicijas, ieškosim įdomių valgių receptų. Kulinarinio paveldo popietė vyks Šlyninkos vandens malūne, mums draugiškoje ir tinkančioje aplinkoje. Išalkę, čia pat kepsis ir blynus. Garuos didysis šiupinio puodas, kurį virs jau prityrusių Violetos ir Alvydo, ir kuris bus ištuštintas kiek vėliau, Sėlių aikštėje. Zarasų Sėlių aikštėje nuo 19 val. skambės visų kolektyvų gražiausios dainos bei tradicinių dainų improvizacijos, suksis jaunimo „malūnai“,“ gyvatarai“, „kačergos“ ir kiti nuotaikingi liaudiški šokiai. Laukiame zarasiškių ir miesto svečių apsilankymo nuotaikingame gražiame vakariniame koncerte.

Pernakvoję Zarasų žemėse ūkio mokyklos profesinio mokymo centre, sekmadienio rytą pradėsime išvykomis į parapijas. Vyksime į Turmantą, Vajasiškį ir Baltriškes. Tai gražiausi festivalio koncertai Zarasų kraštui. Juose kolektyvai dėvi tautinius kostiumus , pristato savo kraštą, dainuoja gražiausias dainas. Grįžę iš koncertų ir pasistiprinę, dalyviai jau atsisveikina su Zarasais ir vyksta į Šavašos pažintinį taką, kuriame be įspūdingo ėjimo taku su ūkavimais, skudučių susišaukimais, sustosime prie Dubenuotojo akmens. Atiduosime duoklę mūsų tradicinės kultūros pramotėms ir protėviams, giedosime šeimynines sutartines, garbinsime mūsų namus, aukuro ugnele sujungsime laiko ir erdvių tiltus su senove. Lūžų galulaukėje kepsime kiaušinienę , šoksime ir atsisveikinsime atitartinių sąšaukomis, kurios ilgam pasilieka dalyvių širdyse ir skamba grįžtant namo.

Prasidės festivalis šeštadienio rytmetį sutartinių giedojimo su šokiais, ragų pūtimo, būgnelio mušimo ir kankliavimo mokymais. Dalyvaus Lietuvos vedantieji vaikų folkloro specialistai Alvyda Česienė ir Ramunė Pečiulienė iš Kauno, Rima Garsonienė iš Utenos, mūsų patyrusios specialistės Diana Skvarčinskaitė ir Danguolė Kisielienė.

Šiemet „Zalvynėje“ žada dalyvauti 15 kolektyvų. Tai Kauno, Molėtų, Utenos, Kupiškio, Visagino, Zarasų rajono folkloro ansambliai, augantys kartu su festivaliu, ir naujokai - Utenos kultūros centro, Pabradės, Kaišiadorių miestų, Kėdainių rajono Krakių, Kupiškio progimnazijos kolektyvai. Festivalis „Zalvynė“ - Lietuvos prioritetinių renginių sąraše, kurį remia Lietuvos kultūros taryba. Informacija teikiama laikraštyje „Zarasų kraštas“, portale zkc.lt; Zarasai.lt; socialiniame draugų tinklalapyje.

 

Birželio 11 d.
Zarasų kultūros centre:
10 val.  – Mokymai: Ragai, sutartinės, šokiai, būgnelis.

Šlyninkos vandens malūne:
15 val. – Festivalio atidarymas. Kolektyvų prisistatymas.
„Šeimyna  už stalo“. Vaišingumo tradicijų ir kulinarinio paveldo popietė.

Zarasų miesto Sėlių aikštėje:
19 val. – „Zalvynė“.  Festivalio dalyvių  autentikos ir  improvizacijų programa.
Birželio 12 d.
„Dainų skryneles“ atidarome Šventoriuose po mišių:
11 val. – Smalvų, Vajasiškio bendruomenėms;
12 val. – Baltriškių bendruomenei.

Šavašos pažintiniame take:
15 val. – Skudučių ir ragų sutartinės pažintiniame take.
15,30 val. – „Gražūs mano nameliai“. Aukuro aukojimas ir sutartinių ratas
prie Lūžų Dubenuoto Akmens.
17 val. – Tradicinių šokių pynė prie laužo, kiaušinienės kepimas.
18,30 val. – Atitartinių sąšaukos, atsisveikinimas.


Dalyvaus folkloro ansambliai: „Saulala“, „Sartukai“, „Čiūta“, „Ramtatūris“ iš Zarasų rajono, Utenos kultūros centro folkloro grupė, „Sietynas“ iš  Utenos muzikos mokyklos, „Radastėlė“ iš Visagino, „Vyjūnytė“ ir Povilo Matulionio progimnazijos folkloro ansamblis „Zbitkai“ iš Kupiškio, „Smilgelė“ iš Krakių, „Žilvita“ iš Kaišiadorių, „Kukutis“ iš Molėtų, „Bitula“ ir „Sauluva“ iš Kauno, „Želmenėlis“ iš Pabradės.

Renginį finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Zarasų rajono savivaldybė.
Informacinis rėmėjas – laikraštis „Zarasų kraštas“.
Partneriai: Šlyninkos vandens malūno bendruomenė, „Gražutės“ regioninio parko direkcija.

 

Sėlos įvykiai

Prisijungti